Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Pengenalan > Organisasi > Bahagian > Pengambilan Khas
 
Dengar Dengar        
Pengambilan Khas
   
Objektif
   
  Bahagian Pengambilan Khas bertanggungjawab untuk memproses dan mendaftarkan permohonan calon yang berkelayakan mengikut skim, menguruskan pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan mereka selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Pertahanan. Bahagian ini juga menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Sokongan II di pelbagai Kementerian dan Jabatan dengan sempurna dan efisyen dalam masa yang ditetapkan.
   
Fungsi
   
  Menyediakan maklumat berhubung penyiaran iklan bagi jawatan dalam Perkhidmatan Awam dan Latihan Separa Perubatan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia.
   
  Memproses dan mendaftarkan permohonan calon yang berkelayakan mengikut skim.
   
  Menguruskan pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan mereka selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
   
  Menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Sokongan II di pelbagai Kementerian dan Jabatan.
   
Piagam Pelanggan
   
  Kami adalah bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti serta layanan yang adil dan saksama. Dengan itu kami berjanji:-
   
1)   Kementerian Kesihatan Malaysia akan dibekalkan calon-calon yang berkualiti dan bersesuaian untuk mengikuti Latihan Separa Perubatan selewat lewatnya empat ( 4 ) minggu sebelum latihan bermula.
   
2)   Pelatih-pelatih separa perubatan yang telah tamat latihan akan dilantik ke jawatan tetap dalam tempoh empat (4) minggu selepas menerima keputusan peperiksaan akhir dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
   
3)   Menawarkan calon lantikan kepada Kementerian/Jabatan dalam tempoh 12 minggu daripada tarikh permohonan lengkap bagi jawatan yang melibatkan tapisan dan 24 minggu bagi jawatan yang melibatkan urusan peperiksaan atau ujian bakat/fizikal.
   
4)   Menawarkan calon lantikan kepada Kementerian/Jabatan dalam tempoh 6 minggu selepas menerima keputusan ujian/penilaian bagi jawatan yang melibatkan ujian/penilaian.
   
5)   Memaklumkan keputusan temu duga kepada calon di dalam tempoh 4 minggu selepas tarikh akhir urusan temu duga dilaksanakan.
   
Aktiviti Utama Bahagian Pengambilan Khas
   
  Unit Proses/Tawaran
 
 • Urusan surat menyurat berkaitan dengan Latihan Separa Perubatan daripada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan.
 • Penyediaan Penyata Lembaga Permulaan (tapisan) bagi mengikuti latihan/lantikan.
 • Penyediaan kuota calon mengikut Lembaga Temu Duga.
 • Penyediaan Kertas Pertimbangan Setiausaha/Suruhanjaya.
 • Penyediaan surat keputusan temu duga dan surat tawaran lantikan.
   
  Unit Temu Duga
 
 • Membuat tempahan bilik temu duga.
 • Menyediakan jadual dan pakej temu duga.
 • Menyediakan surat panggilan temu duga.
 • Menguruskan pelantikan wakil Jabatan.
 • Membantu Ahli Suruhanjaya di Pusat temu duga (Kuala Lumpur) pada masa kini.
   
  Unit Pendaftaran
 
 • Mendaftarkan permohonan yang diterima daripada Portal SPA dan Jobsmalaysia.
 • Menguruskan maklumbalas pertanyaan calon berkaitan urusan di Bahagian Pengambilan Khas melalui sistem ePertanyaan, surat menyurat dan emel.
 • Penyediaan dan penyiaran iklan.
   
 
 
line