Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Gaji/Syarat Lantikan/Deskripsi Tugas)
 
Dengar Dengar        
Ijazah / Sarjana / PHD
 
  Ijazah/Sarjana/PHD   Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai ijazah, sarjana atau PHD. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
Diploma / STP / STPM / STAM / HSC
 
Diploma Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai diploma, STP, STPM, STAM atau HSC. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
SPM / SPM(V) / SPMV / Sijil
 
SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan SPM, SPM(V), SPMV atau sijil. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
PMR
 
SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan PMR. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
Kelayakan Bakat
 
Kelayakan Bakat Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai bakat tertentu. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.
[ Seterusnya... ]
 
 
Latihan Separa Perubatan
 
Latihan Separa Perubatan Memaparkan senarai latihan yang boleh dipohon oleh calon yang berminat untuk mengikuti latihan separa perubatan. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
Suruhanjaya Pasukan Polis
 
Polis Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang berminat untuk mengikuti skim perkhidmatan polis. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]
 
 
line