Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Diploma/STP/STPM/HSC > Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27
 
Dengar Dengar        
Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM1,374.00 RM5,116.00 RM145.00
 
Syarat Lantikan:
i. Diploma dalam bidang kejuruteraan awam, mekanik atau elektrik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,749.12 ]
ii. diploma dalam bidang mikrobiologi atau kimia industri yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,749.12 ]
iii. lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
       
Deskripsi Tugas :
Melaksanakan penguatkuasaan Undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya dan Akta Zon Ekonomi Ekslusif 1984 dan peraturan-peraturan di bawahnya, pemeriksaan alat-alat pembakaran bahan api, logi pengolahan efluen dan kawalan pencemaran alam sekitar.
       
       
       
line