Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Diploma/STP/STPM/HSC > Penolong Pegawai Laut Gred A29
 
Dengar Dengar        
Penolong Pegawai Laut Gred A29
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Jabatan Laut Semenanjung/ Sabah/Sarawak dan Jabatan Perikanan
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM1,685.00 RM5,127.00 RM145.00
 
Syarat Lantikan:
 • Diploma dalam bidang pengurusan maritim yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,685.00 ]
 • Diploma dalam bidang sains nautika yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,759.36 ]
 • Chief Mate of Between 500 & 3000 GT Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,759.36 ]
 • Second Engineer Officer of Between 750 & 3000 kW on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,759.36 ]
 • Diploma dalam bidang kejuruteraan laut yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,834.57 ]
 • Master of Between 500 & 3000 GT Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,834.57 ]
 • Chief Engineer Officer of Between 750 & 3000 kW on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,834.57 ]
 • Chief Mate of 3000 GT or more Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,909.77 ]
 • Second Engineer Officer of 3000 kW or more on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,909.77 ]
 • Master of 3000 GT or more Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,984.97 ]
 • Chief Engineer Officer of 3000 kW or more on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM1,984.97 ]
 • Officer In Charge of a Navigational Watch of 500 GT or more on Unlimited Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan: RM2,135.37 ]
 • Officer In Charge of an Engineering Watch of 750 kW or more on Unlimited Trade Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  [ Gaji Permulaan: RM2,135.37 ]
 • lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Laut adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Penolong Pegawai Laut Gred A29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  i. mempunyai kelayakan di atas; dan
  ii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
       
Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab membantu dalam menguruskan pendaftaran kapal, keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, hal-ehwal pelaut dan pelabuhan, latihan teknikal maritim, projek-projek pembangunan serta membuat kajian dan penilaian terhadap konvensyen-konvensyen antarabangsa dan perundangan laut.
       
       
       
line