Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Diploma/STP/STPM/HSC > Penolong Pegawai Pendaftaran / Pegawai Pendaftaran (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 
Dengar Dengar        
Penolong Pegawai Pendaftaran /
Pegawai Pendaftaran
 
Gred: KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54
 
Kumpulan: Sokongan / Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 
Kem/Jab: Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
 
Jadual Gaji:
 
Gred Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
KP27 RM1,362.00 RM5,116.00 RM145.00
KP32 RM2,727.00 RM5,651.00 RM155.00
KP38 RM3,392.00 RM6,899.00 RM180.00
KP41 RM1,912.00 RM8,647.00 RM225.00
KP42 RM1,912.00 RM8,647.00 RM225.00
KP44 RM3,367.00 RM9,409.00 RM250.00
KP48 RM4,917.00 RM10,555.00 RM270.00
KP52 RM5,533.00 RM11,190.00 RM290.00
KP54 RM5,835.00 RM11,860.00 RM320.00
 
Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP27
(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
GRED KP27 [ Gaji Permulaan: RM1,362.00 ]
     
  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan setaraf dengannya; atau
GRED KP27 [ Gaji Permulaan: RM1,362.00 ]
     
  (iii) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
GRED KP27 [ Gaji Permulaan: RM1,661.95 ]
     
LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP41
(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
GRED KP41 [ Gaji Permulaan: RM1,912.00 ]
     
  (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
GRED KP41 [ Gaji Permulaan: RM2,116.00 ]
     
  (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
GRED KP41 [ Gaji Permulaan: RM2,218.21 ]
     
Deskripsi Tugas:
Penolong Pegawai Pendaftaran Gred KP27

 • Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Undang-undang
 • Urusan Kad Pengenalan
 • Urusan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
 • Urusan Kewarganegaraan
 • Urusan Perkahwinan dan Perceraian
 • Aktiviti Siasatan dan Pendakwaan
Pegawai Pendaftaran Gred KP41
Menjadi sumber rujukan kepada mana-mana urusan berkaitan dengan perkara-perkara seperti berikut:

Urusan Kad Pengenalan
 • kad pengenalan;
 • pindaan butiran kad pengenalan; dan
 • pengurusan rekod/daftar kad pengenalan.
Urusan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
 • kelahiran;
 • kematian;
 • anak angkat; dan
 • pengurusan rekod kelahiran, kematian dan anak angkat.
Urusan Kewarganegaraan
 • kewarganegaraan;
 • perlucutan kewarganegaraan;
 • perlepashakan kewarganegaraan; dan
 • pengurusan rekod kewarganegaraan.
Urusan Perkahwinan dan Perceraian
 • perkahwinan;
 • tribunal perkahwinan;
 • perceraian;
 • pindaan butiran perkahwinan dan perceraian; dan
 • pengurusan rekod perkahwinan dan perceraian.
Urusan Siasatan dan Penguatkuasaan
 • penyiasatan;
 • pendakwaan;
 • perisikan;
 • operasi; dan
 • sistem kawalan keselamatan.
line