Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Diploma/STP/STPM/HSC > Penolong Penguasa Bomba Gred KB29
 
Dengar Dengar        
Penolong Penguasa Bomba Gred KB29
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM1,705.00 RM5,120.00 RM145.00
 
Syarat Lantikan:
  a. i. Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,705.00 ]
  . ii. Diploma Kejuruteraan atau Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,780.09 ]
  b. Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:-
    i. tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
  . ii. berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
  . iii. mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
    iv. lulus Ujian Penglihatan bagi mata kiri dan kanan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
    v. pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
    vi. diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
  c. lulus ujian-ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa
    dan
  d. lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
       
Lantikan Bekas Anggota Tentera:
Bekas anggota tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Pegawai Waran II yang mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Aerofireman Driver Class 1 dan telah menamatkan perkhidmatan dengan baik serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan. Calonhendaklah juga memenuhi syarat-syarat lantikan yang ditetapkan di perenggan (b) dan (c) di atas.
       
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Bomba adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Penolong Penguasa Bomba Gred KB29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
  i. mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau
  ii. lulus Peperiksaan Khas; dan
  iii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
       
Deskripsi Tugas :
  • Mengawalselia dan mengemaskini pengurusan operasi kebombaan di dalam kawasan jagaan balai.
  • Mengawalselia pengurusan latihan kemahiran dan latihan harian di balai.
  • Mengurus dan mengawalselia pengurusan personel di balai.
  • Mengurus dan menjalankan pelaksanaan aktiviti pencegahan dan penguatkuasaan di dalam kawasan jagaan balai.
       
       
       
line