Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Ijazah/Sarjana/PHD > Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41
 
Dengar Dengar        
Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41
 
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 
Kem/Jab: Jabatan Penerbangan Awam
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,052.00 RM8,737.00 RM225.00
 
Syarat Lantikan:
 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,155.32 ] atau
 • Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,466.65 ] dan
 • lulus dalam subjek Matematik atau Ilmu Sains atau salah satu daripada subjek Sains serta lulus Bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
 • lulus Ujian Kecenderungan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik;
 • lulus pemeriksaan doktor untuk memastikan bahawa calon-calon mempunyai tubuh badan yang sihat, pendengaran yang baik, penglihatan yang terang dan boleh mengenal dan membezakan warna seperti yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan;
 • tamat dengan jayanya kursus pra perkhidmatan di Kolej Penerbangan Awam, Malaysia dalam bidang 'Area Control' dan mendapat 'Area Control Rating'; dan
 • lulus B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 • lulus kursus 'Area Control' serta mendapat 'Area Control Rating' dan
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kawalan trafik 'Area Control' di dalam ruang udara Malaysia selaras dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Manual Arahan Operasi (M.O.I) dan Unit Arahan Operasi (U.O.I) dan sebagainya dengan memberi panduan, arahan dan kebenaran kepada juruterbang bagi membantu mereka supaya dapat mengendalikan pesawat dengan selamat, teratur dan pantas.
 
 
line