Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Ijazah/Sarjana/PHD > Pegawai Makmal Filem Gred C41
 
Dengar Dengar        
Pegawai Makmal Filem Gred C41
 
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 
Kem/Jab: Kementerian Penerangan
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM1,940.00 RM8,720.00 RM225.00
 
Syarat Lantikan:
  • Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
    [ Gaji Permulaan : RM2,147.45 ] dan
  • lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Makmal Filem adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Makmal Filem Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  • mempunyai kelayakan di atas ; atau
  • lulus Peperiksaan Khas; dan
  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab menguruskan tugas-tugas larasan filem, khidmat negatif dan pemeriksaan filem.
 
 
line