Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Ijazah/Sarjana/PHD > Pegawai Siasatan /
Penolong Pegawai Siasatan (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 
Dengar Dengar        
Pegawai Siasatan / Penolong Pegawai Siasatan
 
Gred: P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/52, P53/54
 
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional, Sokongan (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 
Kem./Jab.: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 
Jadual Gaji:
 
Gred Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
P29 RM1,710.39 RM4,704.39 RM150.00
P31 RM3,030.55 RM5,428.21 RM170.00
P32 RM3,030.55 RM5,428.21 RM170.00
P37 RM3,666.85 RM6,721.72 RM200.00
P38 RM3,666.85 RM6,721.72 RM200.00
P41 RM2,328.12 RM7,138.29 RM230.00
P42 RM2,328.12 RM7,138.29 RM230.00
P43 RM3,816.01 RM7,890.89 RM255.00
P44 RM3,816.01 RM7,890.89 RM255.00
P47 RM5,166.11 RM8,594.22 RM275.00
P48 RM5,166.11 RM8,594.22 RM275.00
P51 RM5,885.41 RM9,393.52 RM295.00
P52 RM5,885.41 RM9,393.52 RM295.00
P53 RM6,633.67 RM10,232.81 RM325.00
P54 RM6,633.67 RM10,232.81 RM325.00
 
Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
LANTIKAN KE GRED P29
(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan, pengajian perniagaan atau undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P29 [ Gaji Permulaan : RM1,710.39 ]
     
  (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan/ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
GRED P29 [ Gaji Permulaan : RM1,750.82 ]
     
LANTIKAN KE GRED P31
(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan, pengajian perniagaan atau undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P31 [ Gaji Permulaan : RM3,030.55 ]
     
  (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan/ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
GRED P31 [ Gaji Permulaan : RM3,030.55 ]
     
    dan
     
(b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
     
LANTIKAN KE GRED P37
(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan, pengajian perniagaan atau undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P37 [ Gaji Permulaan : RM3,666.85 ]
     
  (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan/ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
GRED P37 [ Gaji Permulaan : RM3,666.85 ]
     
    dan
     
(b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
     
LANTIKAN KE GRED P41
  (i) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,328.12 ]
     
  (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,443.65 ]
     
  (iii) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,559.18 ]
     
  (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,790.24 ]
     
  (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,790.24 ]
     
  (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM2,905.77 ]
     
  (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
GRED P41 [ Gaji Permulaan : RM3,021.30 ]
     
LANTIKAN KE GRED P43, P47, P51, P53
(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     
  (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     
  (iii) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     
  (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     
  (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
     
  (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
     
  (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia;
     
(b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan serta terbukti kemampuannya.
   
GRED P43 [ Gaji Permulaan : RM3,816.01 ]
GRED P47 [ Gaji Permulaan : RM5,166.11 ]
GRED P51 [ Gaji Permulaan : RM5,885.41 ]
GRED P53 [ Gaji Permulaan : RM6,633.67 ]
 
Deskripsi Tugas:
  • Aspek Siasatan
  • Aspek Perisikan
  • Aspek Pendidikan Masyarakat
  • Aspek Pemeriksaan dan Perundingan
  • Aspek Perundangan dan Pendakwaan
  • Aspek Penyelidikan dan Perancangan
  • Aspek Latihan
  • Aspek Keselamatan
  • Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am
 
 
line