Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Latihan Separa Perubatan > Latihan Penolong Pegawai Perubatan
 
Dengar Dengar        
Latihan Penolong Pegawai Perubatan
 
Jantina: Lelaki dan Perempuan
 
Tempoh Latihan: 3 tahun
 
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
 
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
 
Tempat Latihan:
 • Kolej Pembantu Perubatan, Ulu Kinta, Perak
 • Kolej Pembantu Perubatan Seremban, Negeri Sembilan
 • Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar, Kedah
 • Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Kuching, Sarawak
Syarat Latihan:
i) Warganegara Malaysia
   
ii) Umur:
 • Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
 • Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.
iii) Kelayakan:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
 • Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
iv) Keutamaan:
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik;
 • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hospital Rendah adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Penolong Pegawai Perubatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 • mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan
 • berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan
 
Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29.
 
 
line