Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Latihan Separa Perubatan > Latihan Jururawat Pergigian
 
Dengar Dengar        
Latihan Jururawat Pergigian
 
Jantina: Perempuan Sahaja
 
Tempoh Latihan: 3 tahun
 
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
 
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
 
Tempat Latihan:
  • Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang
Syarat Latihan:
i) Warganegara Malaysia
   
ii) Umur:
  • Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
  • Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.
iii) Kelayakan:
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
  • Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
iv) Keutamaan:
  • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik;
  • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;
 
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat Pergigian apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  • mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan
  • berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.
Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Pergigian Gred U29.
 
 
line