Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > Latihan Separa Perubatan > Latihan Jururawat Masyarakat
 
Dengar Dengar        
Latihan Jururawat Masyarakat
 
Jantina: Perempuan sahaja
 
Tempoh Latihan: 2 tahun 6 bulan
 
Biasiswa Semasa Latihan: RM755.06 sebulan
 
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
 
Tempat Latihan:
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Pasir Mas, Kelantan
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Jerantut, Pahang
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Kluang, Johor
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Batu Pahat, Johor
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Segamat, Johor
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Port Dickson, Negeri Sembilan
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Kulim, Kedah
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Serian, Sarawak
 • Kolej Jururawat Masyarakat, Tawau, Sabah
Syarat Latihan:
i) Warganegara Malaysia
   
ii) Umur:
 • Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
 • Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.
iii) Kelayakan:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
 • Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
iv) Keutamaan:
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan Sains/Sains Paduan serta lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik.
 • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;
 
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Atendan Kesihatan/Pembantu Perawatan Kesihatan adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat Masyarakat apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 • mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan
 • berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh lantikan.
Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat sijil akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19.
 
 
line