Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil > Pembantu Akauntan Gred W17
 
Dengar Dengar        
Pembantu Akauntan Gred W17
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian / Jabatan
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM929.00
RM3,377.00
RM95.00
 
Syarat Lantikan:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;
  [ Gaji Permulaan : RM929.00 ] atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM985.13 ] atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM1,154.33 ] atau
 • Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpan Kira-Kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM1,379.92 ] dan
 • kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Deskripsi Tugas:
Menjalankan tugas-tugas kewangan dan perakaunan.
 
 
line