Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil > Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
 
Dengar Dengar        
Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/ Jabatan/Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka dan Pulau Pinang
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM929.00
RM3,377.00
RM95.00
 
Syarat Lantikan:
 • SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Perdagangan atau Akaun pada peringkat peperiksaan tersebut;
  [ Gaji Permulaan : RM929.00 ] atau
 • SPM serta sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM985.13 ] atau
 • SPM serta Sijil Perdagangan Malaysia di Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM1,154.33 ] atau
 • Sijil Pengurusan Perniagaan atau Sijil Penyimpanan Kira-kira daripada Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM1,379.92 ] dan
 • Kepujian B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut:
 • Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.
 • Mengurus dan mengawal peruntukan.
 • Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.
 • Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar.
 • Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.
 
 
line