Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil > Penyelia Asrama Gred N17
 
Dengar Dengar        
Penyelia Asrama Gred N17
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM928.00
RM3,375.00
RM95.00
 
Syarat Lantikan:
a) i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
[ Gaji Permulaan : RM928.00 ] atau
  ii) Pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat atau Perkhidmatan Pendidikan yang telah disahkan dalam perkhidmatan;
[ Gaji Permulaan : RM928.00 ] dan
     
b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan kecuali calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a) (ii) di atas.
   
Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab memastikan asrama pelajar dalam keadaan yang baik, selamat dan selesa untuk para pelajar.
 
 
line