Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Maklumat Jawatan (Deskripsi Tugas/Gaji Permulaan) > SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil > Pembantu Penyediaan Makanan Gred N17
 
Dengar Dengar        
Pembantu Penyediaan Makanan Gred N17
 
Kumpulan: Sokongan
 
Kem./Jab.: Pelbagai Jabatan/Agensi Kerajaan
 
Jadual Gaji:
 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM928.00
RM3,375.00
RM95.00
 
Syarat Lantikan:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan (keutamaan kepada calon yang lulus subjek Ekonomi Rumah Tangga peringkat Sijil Pelajaran Malaysia); atau
  [ Gaji Permulaan : RM928.00 ]
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang penyediaan makanan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  [ Gaji Permulaan : RM1,039.83 ]
 • sijil dalam bidang hotel dan katering daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
  [ Gaji Permulaan : RM1,378.22 ]
 • kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Deskripsi Tugas:
 • Memilih, memeriksa dan mengasingkan makanan basah/mentah dan kering mengikut arahan pegawai yang menerima bekalan makanan daripada pembekal.
 • Menyimpan makanan dalam stor,chiller dan freezer mengikut tatacara penyimpanan.
 • Melaksanakan pra-penyediaan makanan, pembungkusan dan membersihkan peralatan dan kawasan.
Skop Fungsi dan Bidang Tugas:
 
Penerimaan/Penyimpanan Makanan Basah/Mentah dan Kering dari Pembekal
 • Memilih, memeriksa dan mengasingkan makanan basah/mentah dan kering yang dibekalkan untuk memastikan hanya makanan yang mematuhi spesifikasi kontrak diterima.
 • Menyimpan bahan makanan basah/mentah dan kering ke dalam stor,chiller atau freezer setelah diterima oleh pegawai.
 • Merekod suhu stor, chiller dan freezer.
Pengeluaran Barang Makanan
 • Membuat pengeluaran dan pengasingan bahan makanan mentah/basah atau kering dari stor, freezer/chiller.
 
line