Banner Portal Rasmi SPA
garis
Laman Utama > Panduan > Kelayakan > STPM
 
Dengar Dengar        
Kelayakan STPM
 
  Format penyataan keputusan peperiksaan STPM  
  Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Peperiksaan Malaysia telah mengubah format penyataan keputusan dan penganugerahan gred bagi peperiksaan STPM kepada penyataan baru yang menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP). Format yang baru ini adalah selaras dengan sistem penyataan keputusan peperiksaan yang digunakan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).  
     
  Format penyataan keputusan peperiksaan STPM yang baru ini telah melaporkan pencapaian calon dalam 11 gred berbanding dengan 7 gred yang sedia ada. Perbandingan penyataan bagi gred kertas dan gred mata pelajaran STPM yang sedia ada dan yang baru adalah seperti yang berikut :  
     
 
Gred Kertas Gred Mata Pelajaran Gred Kertas Gred Mata Pelajaran NGMP
1 A A A 4.00
2 A A- A- 3.67
3 B B+ B+ 3.33
4 C B B 3.00
5 D B- B- 2.67
  D C+ C+ 2.33
6 E C C 2.00
7 R C- C- 1.67
8 R D+ D+ 1.33
  R D D 1.00
9 F F F 0.00
 
     
  Bagi gred mata pelajaran, gred C hingga gred A yang diberi nilai 2.00 hingga 4.00 dikira sebagai gred lulus penuh, manakala gred D hingga gred C- yang diberi nilai 1.00 hingga 1.67 sebagai gred lulus sebahagian dan gred F yang diberi nilai 0.00 sebagai gagal. Nilai gred mata pelajaran adalah berasaskan kepada peratus wajaran dan markah bagi setiap kertas bagi mata pelajaran berkenaan.  
     
  Penyataan keputusan peperiksaan STPM menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) ini akan dimulai dengan peperiksaan tahun 2003.  
 
line