logo
 
PENGUMUMAN
 
Dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) akan dilaksanakan pada ketetapan berikut
 
Tarikh: 28 November 2013 (Khamis)
Masa: 9.00 pagi hingga 3.00 petang
 
Sekian, terima kasih.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia