Breadcrumb Breadcrumb

Peperiksaan Peperiksaan

Peperiksaan

Objektif

 • Menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dan 'Assessment Centre ' dengan cekap, teratur dan mengikut tempoh masa yang ditetapkan ke arah melahirkan penjawat awam yang berkualiti.

Fungsi

 • Menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dan;
 • Menguruskan 'Assessment Centre' sebelum calon layak ditemu duga.

Piagam Pelanggan

 • Komitmen kami ialah menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dengan cekap, berkesan dan teratur. Kami berjanji akan mengumumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh 25 hari bekerja dari tarikh peperiksaan dijalankan.

Aktiviti Utama Bahagian Peperiksaan

 • Aktiviti utama Bahagian Peperiksaan berdasarkan 7 unit iaitu:

  UNIT PEMBANGUNAN SOALAN

  • Menyedia sukatan peperiksaan
  • Menguruskan sistem Data Bank Soalan
  • Menguruskan proses penggubalan soalan
  • Melantik dan memberi taklimat kepada penggubal soalan
  • Mengadakan kursus penggubalan soalan peperiksaan

  UNIT PENGURUSAN PEPERIKSAAN

  • Menyedia Jadual Peperiksaan Tahunan
  • Menguruskan tempahan dewan peperiksaan
  • Melantik Ketua Pengawas dan Pengawas
  • Menguruskan pengagihan calon ke pusat peperiksaan
  • Mengadakan kursus berkaitan pengawasan peperiksaan
  • Menyediakan peralatan peperiksaan

  UNIT GUNASAMA

  • Menguruskan hal Pentadbiran dan Perkhidmatan
  • Pengurusan fail-fail, surat menyurat, peralatan peperiksaan dan pejabat
  • Penyediaan bajet dan tuntutan perbelanjaan dan lain-lain.

  UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

  • Mengendalikan ujian Psikologi
  • Memberi khidmat kaunseling kepada warga SPA
  • Menjalankan kajian validiti dan realibiliti ujian Psikologi
  • Menguruskan pentadbiran ujian Psikologi bagi kemasukan ke Perkhidmatan Awam

  UNIT 'ASSESSMENT CENTRE' DAN NAZIRAN

  • Menjalankan konsultasi pembinaan modul ' Assessment Centre '
  • Mengurus dan menyelaras pengendalian ' Assessment Centre'
  • Menguruskan data profiling calon
  • Menjalankan Naziran di pusat-pusat peperiksaan
  • Menjalankan kajian penambahbaikan sistem pengendalian peperiksaan

  UNIT FIZIKAL DAN PANCAINDERA

  • Menguruskan pelantikan Ketua Penguji dan Penguji
  • Menguruskan pengagihan calon ke Pusat Ujian Pemeriksaan
  • Memberi taklimat berkaitan Ujian Fizikal dan Pancaindera
  • Mengadakan kursus berkaitan Ujian Fizikal dan Pancaindera
  • Memantau perjalanan Ujian Fizikal dan Pancaindera

  UNIT DATA DAN MARKAH

  • Melantik pemeriksa kertas jawapan esei
  • Memproses markah calon
  • Menyediakan statistik pencapaian calon dalam sesuatu peperiksaan
  • Menyediakan statistik berkaitan urusan peperiksaan
  • Mengumumkan keputusan peperiksaan

Skop Peperiksaan

  • Ujian Bakat
  • Ujian Kecenderungan
  • Ujian Kederasan
  • Ujian Suara
  • Ujian Fizikal dan Kecergasan
  • Ujian Psikologi
 • Ujian Bakat untuk menilai keupayaan dan potensi calon di dalam pelbagai bidang seni serta lain-lain aspek yang penting untuk jawatan yang memerlukan kompetensi bakat
 • Ujian Kecenderungan untuk menilai keupayaan, potensi dan kompetensi berdasarkan penilaian kognitif dan bahasa bagi menentukan pemilihan calon yang bersesuaian dengan keperluan ciri-ciri sesuatu jawatan.
 • Ujian Kederasan mengukur kecekapan calon dalam mengambil catatan trengkas dan menaip.
 • Ujian Suara bagi mengukur kebolehan calon berinteraksi dalam situasi tugas yang memerlukan keupayaan penyampaian yang terang, jelas dan tegas supaya maklumat dapat diterima dengan betul dan tepat.
 • Ujian Fizikal dan Pancaindera Pemeriksaan Fizikal dan Pancaindera seperti ukuran ketinggian, berat badan, penglihatan dan kecergasan untuk memastikan pemohon-pemohon memenuhi syarat-syarat fizikal dan pancaindera yang ditetapkan. Hanya jawatan-jawatan tertentu dalam skim perkhidmatan yang mensyaratkan Ujian Fizikal dan Pancaindera.
 • Ujian Psikologi satu penilaian berasaskan laporan kendiri untuk mengukur kesesuaian dari aspek personaliti, minat, sikap, kemahiran dan kecenderungan bagi menentukan kesesuaian ciri seseorang calon.