Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Carta Aliran Prosedur Tindakan Tatatertib Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti / Tanpa Kebenaran / Tanpa Sebab Yang Munasabah

Carta Aliran Tatatertib

Carta Aliran Prosedur Tindakan Tatatertib Bagi Kes Biasa

Carta Aliran Tatatertib

Carta Aliran Prosedur Tindakan Tatatertib Pegawai Yang Terlibat Dengan Kes Jenayah

Carta Aliran Tatatertib

Carta Aliran Prosedur Bagi Pegawai Yang Dikenakan Tindakan Perintah Tahanan

Carta Aliran Tatatertib

Carta Aliran Prosedur Tahan Kerja & Gantung Kerja

Carta Aliran Tatatertib