Breadcrumb Breadcrumb

Ijazah/Sarjana/PHD Ijazah/Sarjana/PHD

Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Memaparkan senarai jawatan di Gred 29 yang boleh dimohon oleh calon yang memiliki kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas dan jadual gaji untuk setiap jawatan.

  Catatan :
  • Kelayakan memohon jawatan di Gred 29 seperti senarai di bawah adalah berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016, Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Tujuan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam yang berkuatkuasa mulai 1Januari 2017.
  • Gaji permulaan untuk calon yang memiliki kelayakan Sijil Matrikulasi KPM adalah pada gaji minimum dalam Jadual Gaji Minimum-Maksimum skim perkhidmatan yang berkaitan.
  • Untuk jawatan Penghulu, kelayakan yang perlu adalah Sijil Matrikulasi dan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang yang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan (Gaji permulaan ditetapkan pada RM1,846.15).

   
BIL. NAMA JAWATAN MAKLUMAT JAWATAN
1. Ahli Muzik
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
2. Artis Budaya
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
3. Jurubahasa
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
4. Jurufotografi
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
5. Pegawai Kebudayaan
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
6. Penerbit Rancangan
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
7. Penghulu
Lihat Maklumat Jawatan
8. Penolong Kurator
Lihat Maklumat Jawatan
9. Penolong Pegawai Antidadah
Lihat Maklumat Jawatan
10. Penolong Pegawai Arkib
Lihat Maklumat Jawatan
11. Penolong Pegawai Belia dan Sukan
Lihat Maklumat Jawatan
12. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi
Lihat Maklumat Jawatan
13. Penolong Pegawai Geosains
Lihat Maklumat Jawatan
14. Penolong Pegawai Kesatria
Lihat Maklumat Jawatan
15. Penolong Pegawai Keselamatan
Lihat Maklumat Jawatan
16. Penolong Pegawai Makmal Filem
Lihat Maklumat Jawatan
17. Penolong Pegawai Meteorologi
Lihat Maklumat Jawatan
18. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Lihat Maklumat Jawatan
19. Penolong Pegawai Pendaftaran
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
20. Penolong Pegawai Penerangan
Lihat Maklumat Jawatan
21. Penolong Pegawai Penerbitan
Lihat Maklumat Jawatan
22. Penolong Pegawai Penguat Kuasa
Lihat Maklumat Jawatan
23. Penolong Pegawai Penyelidik
(untuk Jurusan Sains dan Aliran Teknikal sahaja)
Lihat Maklumat Jawatan
24. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial
Lihat Maklumat Jawatan
25. Penolong Pegawai Perangkaan
Lihat Maklumat Jawatan
26. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan
Lihat Maklumat Jawatan
27. Penolong Pegawai Pertahanan Awam
Lihat Maklumat Jawatan
28. Penolong Pegawai Sains
Lihat Maklumat Jawatan
29. Penolong Pegawai Tadbir
Lihat Maklumat Jawatan
30. Penolong Penguasa Imigresen
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
31. Penolong Penguasa Kastam
Lihat Maklumat Jawatan
32. Penolong Penguasa Penjara
Lihat Maklumat Jawatan
33. Penolong Pengurus Asrama
Lihat Maklumat Jawatan
34. Penolong Pengurus Taman/Ladang
Lihat Maklumat Jawatan
35. Penolong Pentadbir Tanah
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
36. Penolong Perancang Bahasa
Lihat Maklumat Jawatan
37. Penolong Pustakawan
Lihat Maklumat Jawatan
38. Pereka
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan
39. Wartawan
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Lihat Maklumat Jawatan