Breadcrumb Breadcrumb

Januari 2014 - Aktiviti 1 Januari 2014 - Aktiviti 1

Services Process Glossary

  • NO. TERM DEFINITION
    1. BPK BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN
    2. CBBPTB CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
    3. CBTGDB CUTI BELAJAR TANPA GAJI DENGAN BIASISWA
    4. CfS CONTRACT FOR SERVICE
    5. CMA CUTI MENJAGA ANAK
    6. CoS CONTRACT OF SERVICE
    7. CSG CUTI SEPARUH GAJI
    8. CTG CUTI TANPA GAJI
    9. HPG HADIAH PERGERAKAN GAJI
    10. ISAC IT SKILLS ASSESSMENT AND CERTIFICATION
    11. JGM JADUAL GAJI MATRIKS
    12. JGMM JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM
    13. JKK JAWATANKUASA KABINET
    14. KEW 8 PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI
    15. KGT KENAIKAN GAJI TAHUNAN
    16. KPPA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
    17. KSN KETUA SETIAUSAHA NEGARA
    18. KSU KETUA SETIAUSAHA
    19. KUP KHAS UNTUK PENYANDANG
    20. KWAP KUMPULAN WANG PERSARAAN
    21. KWSP KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
    22. LNPT LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
    23. MMC MALAYSIA MEDICAL COUNCIL
    24. PBM PIHAK BERKUASA MELANTIK
    25. PBT PIHAK BERKUASA TEMPATAN
    26. PDP PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
    27. PGP PENENTUAN GAJI PERMULAAN
    28. PGT PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
    29. PKS PEKERJA KHIDMAT SINGKAT
    30. PP PEKELILING PERKHIDMATAN
    31. PPSM PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
    32. PSB PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT
    33. PSH PEKERJA SAMBILAN HARIAN
    34. PSL PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
    35. PTB PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
    36. PTM PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
    37. PTP PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
    38. SP SPA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
    39. SPP SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
    40. SPS SKIM PERKHIDMATAN SINGKAT
    41. SSB SISTEM SARAAN BARU
    42. SSM SISTEM SARAAN MALAYSIA
    43. TAPS TALENT ACCELERATION PROGRAM IN THE PUBLIC SERVICES
    44. TBBK TIME-BASED BERDASARKAN KECEMERLANGAN
    45. THB TIDAK HADIR BERTUGAS