Profession Assessment Centre (PAC) / Ujian Bakat / Ujian Kompetensi Pemanduan (UKP) / Penilaian Kompetensi Pengendalian Bot

Secara umumnya, calon tidak dibenarkan bertukar pusat atau tarikh ujian yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, calon boleh memohon dan dipertimbangkan untuk bertukar pusat atau tarikh sekiranya terdapat justifikasi yang kukuh.

 

Profession Assessment Centre (PAC) / Ujian Bakat : Calon hendaklah berpakaian formal (pakaian pejabat) sepanjang ujian.

Ujian Kompetensi Pemanduan (UKP) / Penilaian Kompetensi Pengendalian Bot :

Calon hendaklah memakai pakaian sukan (T-Shirt berkolar) sepanjang ujian.

 

Urusan Profession Assessment Centre (PAC) / Ujian Bakat / Ujian Kompetensi Pemanduan (UKP) / Penilaian Kompetensi Pengendalian Bot akan berlangsung dalam tempoh setengah hari atau sehari tertakluk kepada jawatan.

 

Calon yang gagal di dalam Ujian Pengecaman Warna tidak dibenarkan untuk meneruskan Modul Pemanduan.

 

Tiada penjadualan semula bagi mana-mana calon yang tidak hadir dan tidak dapat hadir ke ujian yang telah ditetapkan.

 

Tidak. Calon yang tidak hadir ke Profession Assessment Centre (PAC) / Ujian Bakat / Ujian Kompetensi Pemanduan (UKP) / Penilaian Kompetensi Pengendalian Bot tidak akan disenaraihitamkan dari urusan SPA yang lain.

 

Hits: 31624