Latihan Penolong Pegawai Perubatan

 • Jantina: Lelaki dan Perempuan
 • Tempoh Latihan: 3 tahun
 • Tempat Latihan:
  • Institut Latihan KKM Sultan Azlan Shah
  • Institut Latihan KKM Johor Bahru
  • Institut Latihan KKM Kuching
  • Institut Latihan KKM Kota Kinabalu
  • Institut Latihan KKM Seremban (Pembantu Perubatan)
  • Institut Latihan KKM Alor Setar (Pembantu Perubatan)
 • Kelayakan akademik minimum di peringkat SPM/SPM(V):
  • Kepujian (6C) dalam:
   • Bahasa Melayu;
   • Matematik;
   • Dua (2) subjek lain; dan
  • Kepujian (6C) dalam:
   • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia); atau
   • Fizik dengan syarat Lulus (7D) dalam Biologi; serta
  • Lulus (7D) dalam subjek Bahasa Inggeris.