Senarai Penjadualan Penilaian

  • Pembantu Syariah Gred LS19
    (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia)(Semenanjung)
    (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
    [Tarikh PSEE : 15 Februari 2023]