Breadcrumb Breadcrumb

Bintara Muda Maritim Gred XA5 Bintara Muda Maritim Gred XA5

Bentara Mesyuarat Gred N29

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
  GAJI TAHUNAN
  RM1,493.00 RM5,672.00 RM 145.00
 • Syarat Lantikan:
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  3. Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang- kurangnya berpangkat Sarjan atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).