Breadcrumb Breadcrumb

Pegawai Penguatkuasa Gred N41 Pegawai Penguatkuasa Gred N41

Pegawai Penguatkuasa Gred N41

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
   
  Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
  Gaji Tahunan
  RM1,911.00 RM8,646.00 RM225.00
 • Syarat Lantikan:
  1. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
   [ Gaji Permulaan : RM1,911.00 ] atau
  2. Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
   [ Gaji Permulaan : RM2,114.43 ] atau
  3. Bekas Penolong Penguasa PDRM atau Kapten ATM atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam perkhidmatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik;
   [ Gaji Permulaan : RM1,911.00 ]
  4. Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
   • tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53 bagi wanita tanpa bersepatu; dan
   • berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita; dan
   • mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26 atau bagi calon PSL ukuran BMI di antara julat 19 hingga 30; dan
   • mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja); dan
   • lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan
   • pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
   • diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
  5. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penguatkuasa adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Penguatkuasa Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  • mempunyai kelayakan di atas; atau
  • lulus Peperiksaan Khas; dan
  • had umur pelantikan:
   - berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   - berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun ; atau
   - berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 • Deskripsi Tugas:
  • Kementerian Pertanian (Jabatan Perkhidmatan Haiwan) Menyelaras dan membuat pengesanan terhadap Pentadbiran Am dan perlaksanaan aktiviti Penguatkuasaan Undang-undang Jabatan di peringkat Cawangan/Unit Penguatkuasaan Negeri serta membantu Pengarah dalam melaksanakan Pentadbiran Am Bahagian Penguatkuasaan.
  • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Bertanggungjawab ke atas Unit Tugas-tugas Khas yang berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-undang, Unit Perlesenan serta Unit Pendakwaan dan Kompaun.
  • Bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333), Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta 334) serta Kaedah-kaedah Pengangkutan Jalan, mengurus, memantau, mengkaji segala aktiviti penguatkuasaan operasi, pendakwaan dan siasatan dengan cekap dan berkesan serta memberi khidmat nasihat, memenuhi keperluan dan harapan stakeholders.