Breadcrumb Breadcrumb

Latihan Jururawat Latihan Jururawat

Latihan Jururawat

 • Jantina: Lelaki dan Perempuan
 • Tempoh Latihan:
  • 3 tahun (bagi calon Lantikan Terus)
  • 1 tahun (bagi calon PSL daripada Jururawat Masyarakat)
 • Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
 • Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Tempat Latihan:
  • Institut Latihan KKM Sultan Azlan Shah
  • Institut Latihan KKM Alor Setar (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Bertam (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Kuala Pilah (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Batu Pahat (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Johor Bahru
  • Institut Latihan KKM Kubang Kerian (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Sibu (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Kota Kinabalu
  • Institut Latihan KKM Kangar (Kejururawatan)
  • Institut Latihan KKM Kuching
  • Institut Latihan KKM Tawau (Kejururawatan)
 • Syarat Latihan:
  • Warganegara Malaysia
  • Umur:
   • Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
   • Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.
  • Kelayakan:
   • Pemohon hendaklah mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) Bahasa Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  • Keutamaan:
   • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik;
   • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;
 • Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  • mempunyai kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
  • berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.