Breadcrumb Breadcrumb

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17 Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J19

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Kementerian Sumber Manusia
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,377.00 RM4,052.00 RM100.00
 • Syarat Lantikan:
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   • warganegara Malaysia;
   • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred J19:RM1,377.00); atau
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1,435.12); atau
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1,493.24).
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Deskripsi Tugas:
  Bertanggungjawab membantu pemeriksaan ke atas kilang-kilang dan jentera yang digunakan di tempat kerja, memeriksa tapak-tapak kilang baru, membuat pemeriksaan permulaan di tapak bangunan dan kerja kejuruteraan dan menjalankan penyiasatan dan laporan ke atas aduan dan kemalangan di tempat kerja.