Breadcrumb Breadcrumb

Hotline SPA Hotline SPA

Hotline SPA

 • Hotline SPA : 03 - 8885 6000
 • Maklumat Penting :
  Sekiranya terdapat sebarang masalah yang tidak dapat dielakkan untuk menghadiri sesi temu duga, tuan/puan boleh menghubungi talian 03 - 8885 6032 atau 03 - 8885 6354.

Bahagian Pengambilan (PG)

 • Fungsi:
  1. Menguruskan pengisian kekosongan jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan bagi kelayakan STPM/Diploma dan ke atas) ke dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Perlis dan Negeri Sembilan
  1. Mohd Syukri b. Kossim   > 6346

Bahagian Pengambilan Khas (PK)

 • Fungsi:
  1. Menyediakan maklumat berhubung penyiaran Iklan bagi jawatan Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/ PMR dan SPM) dalam Perkhidmatan Awam dan Latihan Separa Perubatan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  2. Memproses dan mendaftarkan permohonan calon yang berkelayakan mengikut skim.
  3. Menguruskan pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan mereka selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  4. Menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/ PMR dan SPM) di pelbagai Kementerian dan Jabatan.

 • Unit Pendaftaran/ Aduan
  - Menerima dan memproses permohonan Pendaftaran Pekerjaan Di Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) yang berkelayakan mengikut skim.
  - Menguruskan maklumbalas pertanyaan calon berkaitan urusan di Bahagian Pengambilan Khas melalui sistem ePertanyaan, surat menyurat dan emel.
  KPT    : Saripa Rabiah binti Yusoff   > 6270
  PT    : Suhaini binti Wan Naman   > 6268
 • Unit Temu Duga
  - Mengendalikan urusan temu duga bagi pelantikan tetap dan kontrak Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/PMR dan SPM)
  KPT    : Mohd Norhan bin Musa   > 6266
  PT    : Ahmad Yusri bin Ismail   > 6273
 • Unit Tawaran
  - Pengeluaran surat tawaran pelantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/PMR dan SPM) di pelbagai Kementerian dan Jabatan
  KPT    : Aida Fazleena bt Mustaffa    > 6282
  PT    : Noorazalina binti Samsudin   > 6272
 • Unit Separa Perubatan
  - Mengendalikan urusan pengambilan ke jawatan Separa Perubatan
  PSU    : Hasniza binti Amir Sharifuddin   > 6247
  PT    : Norlisa binti Khairuddin   > 6435
 • Unit Kontrak
  - Mengendalikan urusan pelantikan dan pelanjutan kontrak perkhidmatan (Contract of Service) bagi Kumpulan Pelaksana Gred 26 dan ke bawah(kelayakan SRP/PMR dan SPM)
  KPT    : Badariah binti Abd. Hamid   > 6440
  PT    : Norazliza binti Ahmad   > 6431

Bahagian Peperiksaan (PE)

 • Fungsi:
  1. Menggubal Sukatan Peperiksaan bagi semua peperiksaan yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
  2. Menyelia dan menyelaras pengendalian semua jenis peperiksaan yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
  Amir Raffi bin Ismail   > 6308 (Unit Assessment Centre)
  Asmizah Millah binti Mensun   > 6344 (Unit Urus Peperiksaan)
  Mohd Nazri bin Hasan   > 6442 (Unit Pengubalan Soalan – P&P)
  Saliza binti Md Saad   > 6304 (Unit Pengubalan Soalan – Sokongan)
  Fauzliza binti Ismail   > 6307 (Unit Pemeriksaan Fizikal dan Pancaindera)

Bahagian Perkhidmatan (KT)

 • Fungsi:
  1. Menguruskan perkhidmatan kepada Kementerian/Jabatan/Pegawai Awam yang terletak di bawah bidangkuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu:
  - Pengesahan Lantikan
  - Pemberian Taraf Berpencen
  - Penetapan Gaji Permulaan
  - Pertukaran Perkhidmatan
  - Pelanjutan Tempoh Percubaan
  - Kembali ke Dalam Skim Perkhidmatan Terdahulu
  - Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 • Unit 1
  Ketua Unit : Farha Adiana binti Bah Tu > 6186
  KPT : Zanarita binti Mohamed > 6218
 • Unit 2
  Ketua Unit : Nor’Aini binti Suboh > 6219
  KPT : Rohani binti Othman > 6203
 • Unit 3
  Ketua Unit : Badariah binti Ramli > 6216
  KPT : Murni binti Sardomo > 6390
 • Unit 4
  Ketua Unit : Munirah binti Mazlan > 6235
  KPT : Sariah binti Tahir > 6184
 • Unit 5
  Ketua Unit : Tengku Nadiya binti Tengku Ibrahim > 6187
  KPT : Zaiton binti Muda > 6182
 • Unit 6
  Ketua Unit : Rosinah binti Katan > 6189
  KPT : Roslima binti Abd Halim > 6177
 • Unit Pertukaran
  Ketua Unit : Hemalatha a/p Ramachristnan > 6190
  KPT : Mohd. Saad bin Aghmat > 6240
 • Unit Pembatalan dan Penamatan
  Ketua Unit : Nurmaya binti Mohd Maidin > 6481
 • Unit Penetapan Gaji
  Ketua Unit : Norliza binti Abdul Aziz > 6488
 • Unit Dasar dan Naziran
  Ketua Unit : Nor Hamiza binti Jelani > 6211

Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib (NT)

 • Fungsi:
  1. Melaksanakan segala urusan tindakan tatatertib, rayuan tatatertib, kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat
  1. Nurshakirah binti Md Samsudin   > 6080

Bahagian Pengurusan (PN)

 • Fungsi:
  1. Bertanggungjawab memastikan peruntukan kewangan dibelanjakan mengikut prosedur kewangan
  2. Memastikan Pengurusan Pentadbiran Am dan Pengurusan Personel mematuhi arahan-arahan pejabat dan tugas dapat dilaksanakan mengikut jangka waktu yang ditentukan
  Pengurusan Aduan:
  1. Sharifah Anita Wafa binti Syed Munir Wafa   > 6013
  Pengurusan:
  2. Wan Nooralina Sofia binti Wan Baharuddin   > 6061

Bahagian Dasar dan Perancangan (DP)

 • Fungsi:
  1. Merancang program dan strategi perkhidmatan Awam Malaysia seperti pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib
  2. Menyelidik maklumat dan analisa data berkaitan guna tenaga manusia dari peringkat perancangan sehingga lantikan calon ke perkhidmatan awam
  3. Memperoleh, mengumpul dan mengemaskini maklumat berkaitan dengan fungsi SPA
  4. Mengemukakan cadangan, syor dan pandangan berkaitan dengan sesuatu hasil kajian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan kelulusan
  5. Merancang program pembangunan dari semasa ke semasa seperti cadangan pembinaan bangunan, keperluan pusat temu duga dan sebagainya
  6. Mengendalikan perkara berkaitan dengan Parlimen termasuk menyediakan jawapan sebarang persoalan yang diutarakan oleh Jemaah Menteri

Bahagian Urus Setia Mesyuarat (UM)

 • Fungsi:
  1. Sebagai urus setia mesyuarat Suruhanjaya, Lembaga Rayuan Tatatertib dan Lembaga Rayuan Naik Pangkat
  2. Urus setia Mesyuarat Khas Suruhanjaya di luar Putrajaya
  3. Merancang aktiviti dan strategi yang boleh meningkatkan keberkesanan fungsi SPA
Pengurusan Aduan:
1. Mohd Azlan bin Mohd Yusof   > 6034

Urus Setia Cawangan Sabah (SB)

 • Fungsi:
  1. Menguruskan urusan pengambilan Separa Perubatan bagi Negeri Sabah dan menyelaras urusan pengambilan bagi kekosongan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sabah
  2. Menguruskan Urusan Perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sabah
  3. Mengendalikan urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Unit Pengambilan
1. Mohamad Fadzli Bin Zainal Abidin   > 088-488933/928/915/911
Unit Perkhidmatan
1. Zulfadli Bin Zullkapli   > 088-488939/916/926
Unit Peperiksaan
1. Md Razie bin Harun Madin   > 088-488913/488918

Urus Setia Cawangan Sarawak (SK)

 • Fungsi:
  1. Menguruskan urusan pengambilan Separa Perubatan bagi Negeri Sarawak dan menyelaras urusan pengambilan bagi kekosongan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sarawak
  2. Menguruskan Urusan Perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sarawak
  3. Mengendalikan Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
No. Hotline   : 082-240011
Pegawai dihubungi :
Unit Pengambilan   : Siw Woo Kiiong
Unit Perkhidmatan   : Amelna Binti Anuar
Unit Peperiksaan   : Jamilah Binti Salleh

Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)

 • Fungsi:
  1. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
  2. Pentadbiran Pangkalan Data
  3. Pentadbiran Rangkaian
  4. Khidmat Pengguna
  5. Pentadbiran
Pegawai dihubungi :
Pendaftaran SPA8i   : Muhammad Sofri bin Omar   > 6151
Portal SPA   : Nurul Hafiza binti Isa   > 6155
Rangkaian   : Mohd. Faizal bin Marzuki   > 6102

Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)

 • Fungsi:
  1. Pelantikan Pegawai Undang-Undang Gred L41 (Tetap) dalam Perkhidmatan Kehakiman & Perundangan
  2. Pengesahan dalam perkhidmatan & pemberian taraf berpencen Pegawai Undang-Undang
  3. Pemangkuan dan kenaikan pangkat ke gred dan jawatan Pegawai Undang-Undang (L44, L48, L52, L54, JUSA C/B/A, Gred Khas C/B dan Turus III/II/I)
  4. Peminjaman/pertukaran sementara Pegawai Undang-Undang
  5. Menjalankan kawalan tatatertib terhadap Pegawai Undang-Undang
  6. Urusan surcaj Pegawai Undang-Undang
1.Nurul Hidayah Puteri binti Abdul Rahim   > 6050
2.Muhammad Nuh bin Sidin   > 6090