Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pekeliling

  • 2017
BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan icon
  • 2014
BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam icon
2. Tatacara Pengambilan Secara Pentadbiran Bagi Jawatan Gred 16 dan Ke Bawah icon
3. Pelaksanaan Sistem ePengesahan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri icon