Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pengesahan Pelantikan

 • Definisi : Pengesahan Pelantikan adalah proses mengesahkan pelantikan pegawai yang menerima tawaran pelantikan tetap sesuatu jawatan telah memenuhi syarat-syarat dalam tawaran pelantikan.

 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  1. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005]
  2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2001;
  4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011;
  6. Peraturan-peraturan Suruhanjaya; dan
  7. Pandangan perundangan.