Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pengumuman Penting Mengenai Penentuan Gaji Permulaan

 
  • Mulai tahun 2016, bagi urusan Penentuan Gaji Permulaan, sebarang kuiri berkaitan permohonan tidak akan dimaklumkan melalui surat atau emel kepada pegawai dan Jabatan/ Kementerian. Pihak Jabatan/ Kementerian dan Pegawai yang berkaitan hendaklah menyemak status permohonan di ruangan urusan perkhidmatan online , Portal SPA.
  • Bagi urusan Penentuan Gaji Permulaan oleh Pegawai Sedang Berkhidmat (PSB)/Peningkatan Secara Lantikan (PSL) di mana-mana Jabatan/ Kementerian di Sabah dan Sarawak, permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada pihak SPA Cawangan Sabah dan SPA Cawangan Sarawak untuk tindakan selanjutnya.