Breadcrumb Breadcrumb

Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 • Kami adalah bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama.
 • Dengan itu kami berjanji:
  1. Menawarkan calon lantikan kepada Kementerian/Jabatan dalam tempoh 8 minggu daripada tarikh permohonan bagi jawatan yang tidak mensyaratkan ujian khas dan 16 minggu bagi jawatan yang mensyaratkan ujian khas.
  2. Keputusan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan dan urusan perkhidmatan lain disampaikan dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh perakuan.
  3. Urusan tindakan tatatertib, kenaikan pangkat serta rayuan tatatertib/rayuan kenaikan pangkat diselesaikan dalam tempoh 4 minggu, 2 minggu dan 8 minggu selepas menerima perakuan berserta dokumen/maklumat yang lengkap.
 • Prestasi Piagam Pelanggan

  Tahun 2018
  [ Januari ]
  [ Februari ]
  [ Mac ]
  [ April ]
  [ Mei ]
  [ Jun ]
  [ Julai ]

  [ Arkib ]