Breadcrumb Breadcrumb

Program Transformasi Minda Program Transformasi Minda

Program Transformasi Minda

 1. Adakah saya perlu menghadiri kursus Program Transformasi Minda sekiranya saya belum menghadiri Kursus Induksi Khusus ?
  Berhubung dengan pertanyaan di atas, mulai 1 Januari 2013, semua perbekalan dalam skim perkhidmatan mengenai keperluan hadir dengan jaya Kursus Induksi sebagai syarat pengesahan dalam perkhidmatan adalah dipinda dan digantikan dengan Program Transformasi Minda iaitu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012 (sila klik pautan ini http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp142012.pdf).
   
  Sebarang pertanyaan mengenai Pekeliling Perkhidmatan ini boleh dirujuk kepada:
   
  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 
  Jabatan Perkhidmatan Awam 
  Bahagian Perkhidmatan 
  Cawangan Pengurusan Kompetensi 
  Aras 4-7, Blok 1 
  Menara Seri Wilayah, Presint 2
  62100 PUTRAJAYA 
  No. Telefon: 03-8324 2500 / 2501
  No. Faks: 03-83242504