Breadcrumb Breadcrumb

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Senarai Keputusan Peperiksaan/ Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

Penerbit Aset Penerbit Aset • Artis Budaya Gred B29
  (Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia)
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)


 • Pegawai Penyelidik Gred Q41
  (Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan (NAHRIM))
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)

 • Pegawai Tadbir Gred N41
  (Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian)
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)

 • Pegawai Sains Gred C41
  (Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Air Dan Perubahan Iklim (MESTECC))
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik) • Jurutera (Awam) Gred J41
  (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))