Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Senarai Keputusan Temu Duga

Penerbit Aset Penerbit Aset • Pemandu Kenderaan Gred H11(Sabah)
  (Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT),
  Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM),
  Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan Bagi Penempatan di Sabah)


 • Pemandu Kenderaan Gred H11 (Sarawak)
  (Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Pendidikan Tinggi Dan Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan Bagi Penempatan Di Sarawak)

 • Pemandu Kenderaan Gred H11 (Semenanjung)
  (Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan (MOTAC), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan Bagi Penempatan Di Semenanjung)