Breadcrumb Breadcrumb

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

Penerbit Aset Penerbit Aset

  • Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S19
    (Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)
    Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan)
    (Ujian Psikometrik)
    [Tarikh Peperiksaan : 13 Disember 2018 - 16 Disember 2018]