Breadcrumb Breadcrumb

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

Penerbit Aset Penerbit Aset


  • Pembantu Operasi Gred N11
    (Pejabat SUK Pulau Pinang) (Ujian Psikometrik)
    [Tarikh Peperiksaan : 28 Ogos 2018 - 29 Ogos 2018]

  • Pembantu Operasi Gred N11
    (Calon Semenanjung dan Sabah) (Ujian Psikometrik)
    [Tarikh Peperiksaan : 11 Ogos 2018 - 20 Ogos 2018]