Breadcrumb Breadcrumb

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

Penerbit Aset Penerbit Aset • Penolong Pegawai Pertanian Gred G29
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka (SUK Melaka))
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan :6 Februari 2020]

 • Setiausaha Pejabat Gred N29
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka (SUK Melaka))
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan :6 Februari 2020]

 • Pegawai Geosains Gred C41 (Kaji Bumi)
  (Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia)
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan :6 Februari 2020]

 • Pegawai Geosains Gred C41 (Galian)
  (Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia)
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan :6 Februari 2020]

 • Perangkawan Gred E41
  (Jabatan Perangkaan Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan :21 Januari 2020] • Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
  (Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan :21 Januari 2020]

 • Pegawai Kebudayaan Gred B41
  (Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia)
  (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan :28 Januari 2019 - 31 Januari 2019]


 • Penolong Pegawai Siasatan Gred P29
  (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan :15 Januari 2020]