Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Siri

 • Siri 1
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tatakelakuan dalam perkhidmatan awam.
 • Siri 2
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan pihak berkuasa tatatertib.
 • Siri 3
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tatacara tindakan bagi kes tidak hadir bertugas secara berterusan dan tidak dapat dikesan.
 • Siri 4
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tatacara tindakan tatatertib biasa: Kes tidak hadir bertugas serta kes tatakelakuan atau prestasi kerja yang tidak memuaskan.
 • Siri 5
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tatacara tindakan tatatertib bagi kes sabitan/pegawai tertakluk kepada prosiding jenayah.
 • Siri 6
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tatacara tindakan tatatertib bagi kes perintah tahanan pengawasan kediaman terhad buang negeri dan sebagainya.
 • Siri 7
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan tahan kerja dan gantung kerja.
 • Siri 8
  Mengandungi maklumat panduan pengurusan tatatertib berkenaan rayuan tatatertib.
 • Siri 9
  Mengandungi maklumat panduan kesilapan lazim dalam urusan tindakan tatatertib.