Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Surat Edaran

  • 2017
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Penentuan Gaji Permulaan Untuk Kali Pertama Kepada Pegawai Lantikan Tetap Yang Mempunyai Pengalaman Contract Of Service (COS) atau Contract For Service (CFS) di Sektor Awam (termasuk Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan) Yang Berkaitan Dengan Jawatan Yang Disandangnya Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 5 Mei 2017 icon
  • 2016
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Penentuan Gaji Permulaan Yang Lebih Tinggi Kepada Pegawai Lantikan Tetap Untuk Kali Pertama Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturanpegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 27 Mei 2016 icon
  • 2015
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Oleh Ketua Jabatan

21 Disember 2015 icon
  • 2014
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan bagi Pejabat SUK Pulau Pinang, SUK Melaka, SUK Perlis, SUK Negeri Sembilan

8 Januari 2014

icon
2.

Pertukaran Pelantikan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11/N14 dan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11/F14 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

11 September 2014

icon
3.

Perwakilan Kuasa Bagi menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan, Penolong Pemelihara Hutan dan Pengawas Hutan

26 November 2014 icon
  • 2013
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Permohonan Perwakilan Kuasa Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan

19 November 2013 icon
2.

Perwakilan Kuasa Melaksanakan Opsyen Pertukaran Pelantikan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim ke Skim Perkhidmatan Yang Baharu

24 Disember 2013 icon
  • 2010
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36 Berikutan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

26 Januari 2010 icon
  • 2009
BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data (OMPD) Gred N11, N14 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan 9 Julai 2009 icon