Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Surat Pekeliling

 • 2019
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
 • 2018
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
 • 2017
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Keperluan Mengemukakan Dokumen Lengkap Bagi Urusan Pelantikan, Perkhidmatan, Rayuan Kenaikan Pangkat dan Kawalan Tatatertib icon
 • 2016
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
 • 2014
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
 • 2012
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pelantikan Semula Secara Kontrak (Contract of Service) icon
 • 2011
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Prosedur Pengesahan Pelantikan icon
3. Prosedur & Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan icon
 • 2010
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
2. Garis Panduan Pengendalian Dokumen Untuk Kes-Kes Rayuan Tatatertib di bawah bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia icon
 • 2005
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan Pertukaran Perkhidmatan icon
 • 2004
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
2. Permohonan Jawatan Secara Online oleh Pegawai Sedang Berkhidmat icon
 • 2000
BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Pelanjutan Tempoh Percubaan icon