Circular

 2020

NO. CIRCULAR DOWNLOAD
1. Panduan Penentuan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat Yang Telah Disahkan Dalam Perkhidmatan dan Dilantik Ke Jawatan Lain icon

 2017

NO. CIRCULAR DOWNLOAD
1. Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan icon

 2014

NO. CIRCULAR DOWNLOAD
1. Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam icon
2. Tatacara Pengambilan Secara Pentadbiran Bagi Jawatan Gred 16 dan Ke Bawah icon
3. Pelaksanaan Sistem ePengesahan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri icon