Distributed Letter

 

 2020

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Pewakilan Kuasa Bagi Urusan Pertukaran Ketua Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (Stor) di bawah Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 11 August 2020 icon
2. Surat Edaran MySTP 14 August 2020 icon
3. Surat Pemerhati Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Hingga Ketiga Tahun 2020 24 September 2020 icon

 2017

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Penentuan Gaji Permulaan Untuk Kali Pertama Kepada Pegawai Lantikan Tetap Yang Mempunyai Pengalaman Contract Of Service (COS) atau Contract For Service (CFS) di Sektor Awam (termasuk Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan) Yang Berkaitan Dengan Jawatan Yang Disandangnya Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 5 May 2017 icon

 2016

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Penentuan Gaji Permulaan Yang Lebih Tinggi Kepada Pegawai Lantikan Tetap Untuk Kali Pertama Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturanpegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 27 May 2016 icon

 2015

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Oleh Ketua Jabatan

21 December 2015 icon

 2014

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan bagi Pejabat SUK Pulau Pinang, SUK Melaka, SUK Perlis, SUK Negeri Sembilan

8 January 2014

icon
2.

Pertukaran Pelantikan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11/N14 dan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11/F14 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

11 September 2014

icon
3.

Perwakilan Kuasa Bagi menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan, Penolong Pemelihara Hutan dan Pengawas Hutan

26 November 2014 icon

 2013

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Permohonan Perwakilan Kuasa Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan

19 November 2013 icon
2.

Perwakilan Kuasa Melaksanakan Opsyen Pertukaran Pelantikan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim ke Skim Perkhidmatan Yang Baharu

24 December 2013 icon

 2010

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36 Berikutan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

26 January 2010 icon

 2009

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data (OMPD) Gred N11, N14 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan 9 July 2009 icon