List of Successful Tenderers For Year 2021

NO. TENDER / QUOTATION TENDERER’S NAME PRICE (RM)
1. Perkhidmatan Pembekalan Dan Penghantaran Alat Tulis Bagi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Syarikat As Salam Enterprise 238,977.00
2. Perolehan Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah, Menyenggara dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) (Fasa 1) - CANCELED CANCELED CANCELED
3. Perkhidmatan Pembersihan Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Kota Bharu, Kelantan Syarikat Semar Emas Enterprise 77,000.00
4. Perkhidmatan Pembekalan, Penyewaan Dan Penyelenggaraan Lapan (8) Unit Mesin Penapis Air Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Coway (Malaysia) Sdn. Bhd. 25,344.00
5. Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem IREG Di Ibu Pejabat Dan Tujuh (7) Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Syarikat  Future Makers Sdn. Bhd. 76,880.00
6. Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Papan Tanda di Ruang Umum dan Pejabat di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Syarikat Noble Intellect   49,865.00
7. Perkhidmatan Pembaharuan Lesen dan Penyenggaraan Peralatan Pusat Data (PD) dan Pusat Pemulihan Bencana (PPB) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(T) 1/2021 Syarikat Nissen Technology Sdn.Bhd.   2,139,102.00
8. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah Peralatan ICT Untuk Melaksanakan Peluasan Temu Duga Maya di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Creative World Industries Sdn. Bhd.  124,053.00 
9. Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat SunData Sdn. Bhd.  379,894.00 
10. Sebut Harga Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian dan Pelaksanaan Sistem Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Aplikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Secara Atas Talian Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA(SH)2/2019 Syarikat Pocket Data Sdn. Bhd. 159,000.00
11. Tender Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) dan Pusat Operasi Peperiksaan Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) SPA(T)3/2019 Syarikat Novatis Resources Sdn. Bhd. 508,800.00
12. Sebut Harga Perkhidmatan Percetakan Buku Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Tahun 2020 - SPA (SHB)1/2021 Syarikat Salz-Terachi Design Sdn. Bhd. 38,000.00
13. Sebut Harga Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Penilaian Kompetensi Bersepadu (MyAssessment) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)5/2021 Syarikat Integrasi Erat Sdn. Bhd. 115,000.00
14. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Danmentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)3/2021 Syarikat Dynamic IT Solution Sdn. Bhd. 425,340.00
15. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ICT Untuk Melaksanakan Peluasan IREG Di 9 Pusat Temu Duga Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)8/2021 Syarikat R & R Engineering Supply Sdn. Bhd. 162,433.00
16. Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Hardcover Dokumen Penjilidan Di Bahagian Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)2/2021 Syarikat D'FA Print Sdn. Bhd. 115,500.00