Circular Letter

Article available only in Malay language.

 

 2024

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2024 icon

 2023

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2023 icon
2. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2024 icon

 2022

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2019

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2018

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2018

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2017

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Keperluan Mengemukakan Dokumen Lengkap Bagi Urusan Pelantikan, Perkhidmatan, Rayuan Kenaikan Pangkat dan Kawalan Tatatertib icon

 2016

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2014

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2012

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pelantikan Semula Secara Kontrak (Contract of Service) icon

 2011

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Prosedur Pengesahan Pelantikan icon
3. Prosedur & Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan icon

 2010

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
2. Garis Panduan Pengendalian Dokumen Untuk Kes-Kes Rayuan Tatatertib di bawah bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia icon

 2005

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Panduan Pertukaran Perkhidmatan icon

 2004

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
2. Permohonan Jawatan Secara Online oleh Pegawai Sedang Berkhidmat icon

 2000

NO. CIRCULAR LETTER DOWNLOAD
1. Pelanjutan Tempoh Percubaan icon