Latihan Pembantu Kesihatan Awam

 • Jantina: Lelaki dan Perempuan
 • Tempoh Latihan: 2 tahun
 • Tempat Latihan:
  • Institut Latihan KKM Sungai Buloh, Selangor
  • Institut Latihan KKM Batu Rakit, Terengganu (Pembantu Kesihatan Awam)
 • Kelayakan akademik minimum di peringkat SPM/SPM(V) :
  • Kepujian (6C) dalam:
   • Bahasa Melayu;
   • Matematik;
   • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia/Fizik); serta
  • Lulus (7D) dalam:
   • Bahasa Inggeris; dan
   • Dua (2) subjek lain