Examination Result

  • Pembantu Perangkaan Gred E19
    (Jabatan Perangkaan Malaysia serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung)
    (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  • Pembantu Perangkaan Gred E19
    (Jabatan Perangkaan Malaysia serta di Pelbagai Kementerian (Sarawak))
    (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))