Examination Schedule

 • Penghantar Notis Gred N11
  (Jabatan Perdana Menteri serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Sabah))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Examination Date : 28 January 2022]
 • Jurubahasa Gred LA19
  (Mahkamah Persekutuan Malaysia (Sabah))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Examination : 28 January 2022]
 • Jurufotografi Gred B19
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Sarawak))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Examination Date : 27 January 2022]
 • Jurufotografi Gred B19
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Sabah))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Examination Date : 27 January 2022]
 • Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41
  (Angkatan Pertahanan Awam)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Examination Date : 27 January 2022]