Mei 2015 - Aktiviti 15

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 18 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 18/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 667 orang dan seramai 1,706 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lima (5) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan percubaan dan tiga (3) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti15

 

Aktiviti15

 

Aktiviti15